Blagoslov materice je sistem buđenja ženske energije. Skup energetskih metoda za povezivanje žena sa specificnom vibracijom Božanske Ženske energije koja donosi *ličnu transformaciju i povratak izvornijm i slobodnijem obliku ženstvenosti *sklad i ravnotežu četiri ženske energije kako bi doslo do fizičke, mentalne, emocionalne i duhovne ravnoteže i sklada u menstrualnom ciklusu i životu žene Pomaže ženama sa ili bez materice i/ili menstrualnog ciklusa da rastu u samoprihvatanju, ljubavi prema sebi i osnaživanju da koračaju svetom putem ljubavi i ženstvenosti