Sila Bereginia vuče korene iz drevne ženske gimnastike koja je bila deo kulture slovenskih žena. Cilj je poboljšanje i podmlađivanje ženskog tela, usklađivanje unutrašnjeg ženskog prostora i regeneracija ženske energije i lepote.
Naši preci su imali duboko poznavanje naše zemlje i snage ljudi koji su živeli na njoj. Prilikom izvođenja vežbi dolazimo u kontakt sa snagom naše vrste i naše zemlje. Kod žena se budi genetska memorija, moć prirode i snaga predaka.
U drevnim vremenima su žene odlazile u polje ili šumu, osluškivale su šapat vetra, šuštanje lišća, glas Majke Zemlje, i slušajući glas svog srca se uskladile u harmoničan prostor i uključujući moć svetih narodnih simbola, je omogućila telu da preuzme energiju prostora i rastvori se u tok svežeg plesa. U srcu ovog plesa postavljene su određene pozicije tela koje su ojačavale fizičko zdravlje žena i pomagalo im je da ispune svoje snove i težnje.

Ženska sreća direktno zavisi od stanja u kom žena živi. Biti žena znači biti ljubazna, milostiva, zahvalna, usaglašena, skromna, verna, fleksibilna, oproštajna, razumevajuća, nositi stanje milosti i mira. Kao voda – tečna, glatka, fleksibilna.

Praksa Sila Bereginia se zasniva na setu svetih pokreta, namera, psiholoških postavki, snage narodnih simbola, kao i načela rada sa energijom. Sve ovo zajedno pomaže da se poboljša svoj karakter i ponašanje, i kao rezultat toga i promeni odnos drugih oko sebe. Dobijamo ono što zalužujemo. Koje seme / akcije posejemo, takve rezultate / događaje ćemo primiti.

Informacije o ženskoj praksi, koje su donedavno bile retke ili su bile tajna, prenosile su se sa majke na kćerku. Ali, porodične veze prenosa informacija sa generacije na generaciju su bile povređene dugim nizom tragičnih istorijskih događaja. Ogromni slojevi informacija su izgubljeni ili uništeni. Ali, došlo je vreme kada se znanje vraća i uvek će naći one koji čekaju ili traže.

Sila Bereginia je sinteza najefikasnijih tehnika ženske slavenkse prakse.
Ova praksa pomaže ženama da ispune svoju sudbinu. Osim toga, pomaže da se očiste i prošire energetski kanali, povećava samopoštovanje i psihološku stabilnost, pomaže u održavanju zdravlje žene, povećava energetski potencijal žena, jača memoriju predaka.

Za zdravlje nije potrebno mnogo. Dovoljno je slušati sebe, čuti i ne kontradiktirati ono što čujete.

Na ovoj obuci cete naučiti 27 vežbi Bereginia, dobićete svoj komplet vežbi, koje možete svakodnevno raditi. Dobićete video snimke svih vežbi kao i fotografije sa ključnim momentima i sveto značenje pokreta.